This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 170. " 'Dos yn dy flaen,' meddai,'i lys Arthur, "
King Arthur depicted in a 14th century tapestry
Public DomainY Brenin Arthur fel y'i portreadir mewn tapestri o'r bedwaredd ganrif ar ddeg.

Fel sy'n dod i'r amlwg yn nes ymlaen yn y stori, lleoliad 'llys Arthur' yw Caerllion ar Wysg (Caerleon on Usk), sydd ar Afon Wysg yn ne-ddwyrain Cymru nid nepell o Gasnewydd. Yn y stori fwy hynafol Culhwch ac Olwen, dywedir mai lleoliad llys y Brenin Arthur yw Celli Wig yng Nghernyw. Ceir gweld felly ddylanwad Historia Regum Britanniae (Brut y Brenhinedd) a ysgrifennwyd gan Sieffre o Fynwy, ac sy'n enwi Caerllion fel llys Arthur.

Y mae sawl lle wedi'i grybwyll ar gyfer lleoliad Celli Wig yng Nghernyw, gan gynnwys Penwith  (Calliwith ger Bodmin), a'r gaer yn  Castle Killibury.