This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 228. " yn y dref a elwir yn awr Caerdydd "

Heddiw, y mae Caerdydd yn brifddinas Cymru. Yn wreiddiol, caer Rufeinig oedd Caerdydd (‘y gaer ar Afon Taf’) ond ni wyddys rhyw lawer am hanes yr ardal rhwng gadael y Rhufeiniaid a'r Goresgyniad Normanaidd. Ar ôl y goresgyniad, daeth Caerdydd yn dref fach Seisnigaidd, a chanddi, erbyn diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, ryw ddwy fil o boblogaeth. Un o adeiladau pwysicaf y dref yw ei chastell canoloesol a drawsnewidiwyd yn blas adfywio-gothig (gothic-revival) yn ystod oes Fictoria.

Yn 'Tair Rhamant' Y Mabinogion (yn wahanol i sawl un o'r chwedlau eraill) y mae'r cyfeiriadau daearyddol ar y cyfan yn aneglur a di-enw, sy'n gwneud y cyfeirio penodol at Gaerdydd braidd yn drawiadol. 

 

Detail from the banqueting hall of Cardiff Castle
GNU Free Documentation LicenseManylyn ar wal neuadd wledda Castell Caerdydd - Credyd: Wolfgang Sauber